fletxa

estat previ

estat previ

permeabilitat

permeabilitat

activació

activació

actors

actors

iv mostra arquitectura catalana (barcelona) 2019-22/ premiat

adreça/ rambla del raval, plaça vázquez montalbán, plaça salvador seguí (barcelona)
superfície/

estudi estratègic/ 2016-2017
projecte/ 2017-2018
obra/ 2019-2020

arquitectes/ vora (pere buil, toni riba)
equip/ alex etxeberría, pol bosch, zoí casimiro, mohamed el-jaanin, lorenz krauth, quim olea, marina pina, andrea salvador

instal·lacions i serveis/ prodop
estructures/ uma
amidaments i pressupostos/ rosa romero
vegetació/ roser vives
il·luminació/ anoche

direcció obra/ pcg
constructor/ oprocat

promotor/ foment de ciutat - bimsa - ajuntament de barcelona

fotografies/ adrià goula

l’àmbit de treball del projecte és el que configuren els espais públics de la rambla del raval, la plaça vázquez montalbán i la plaça salvador seguí junt amb les àrees i carrers que hi conflueixen.

aquest àmbit va ser objecte d’una transformació urbana molt contundent des que es va aprovar el peri del raval l’any 1985. aquest procés va suposar la substitució d’un tros de ciutat molt compacta i socialment degradada per una altra que, tot i les seves millores inqüestionables, encara avui té disfuncions.

es proposa una estratègia de transformació oberta, mitjançant petites actuacions, que ha de permetre una apropiació i concreció equilibrada dels veïns mitjançant processos participatius, és a dir, una transformació contundent en l’esperit però lleugera en la forma, que no requereixi de grans obres d’infraestructura, enderrocs, etc.

aquesta estratègia es basa en 3 vectors; la permeabilitat, la qualificació de l’espai i els usos.

permeabilitat: transformació física per a reforçar els recorreguts i la permeabilitat actual. desfer la linealitat de la rambla del raval, permeabilitzar la transversalitat, reforçar la transició entre espais en el recorregut transversal, principalment salvador seguí - vázquez montalbán - rambla raval - folch i torres, etc...

qualificació de l’espai: transformant-lo afavorint l’increment d’ús i el gaudi confortable. desfer barreres físiques, posar paviments tous, afegir ombra, modificar el mobiliari per a generar espais d’estar i trobada, dotar d’identitat i confort la plaça vázquez montalbán

usos: infrastructurar i posar les bases per activar usos a l’espai públic. reequilibri, evitar segregació, activar espais en desús, cobrir necessitats no cobertes (infants, joves, gent gran). reordenació de terrasses per a optimitzar la seva ocupació de l’espai púbic. involucrar els actors del barri a generar dinàmiques d’activitat.

distinció iv mostra arquitectura catalana (barcelona) 2019-22

el projecte s’emmarca dins del pla de barris del raval sud, i inclou un conjunt d’estratègies de millora d’aquesta zona de la ciutat. es tracta d'una transformació per a millorar l’apropiació i ús de l’espai públic per part dels veïns, mitjançant actuacions estratègiques puntuals.

 

 

+més
+dades