fletxa

fletxa

selecció biennal europea del paisatge 2010

adreça/ av marquès de sant mori s/n, badalona
superfície/ 1.000 m2
pressupost/ 250.000 euros

realització del projecte/ gener-febrer 2009
inici d’execució de l’obra/ maig 2009
final d’execució de l’obra/ desembre 2009

 

 

arquitectes/ vora (pere buil i toni riba)
equip del projecte/ eva cotman, anna malaguti, ondrej fabian
estructures/ eskubi-turró (juan ignacio eskubi)
instal•lacions/ gecsa (tono trias)
pressupost i control de qualitat/ mor arquitectura tècnica (modest mor)
promotor/ ajuntament de badalona
constructor/ acsa-sorigué

fotografies/ adrià goula sardà
comunicació/ irma po

la salut és un barri perifèric de badalona, amb un creixement explosiu en els anys 60-70 amb immigració provinent d’altres regions d’espanya. construcció de baixa qualitat, molta densitat i carència de serveis i zones verdes. les millores fins al present s’aconseguiren amb molta lluita i implicació veïnal. recentment, importants problemes d’identitat s’han evidenciat a partir de la concentració de nova immigració al barri. problemes de convivència i aparició de populisme i racisme.

centralitat. els buits a tractar han adquirit una nova centralitat (plaça del mercat) o ja la tenien (placeta del passeig), i la nova intervenció s’ha dissenyat per a respondre a aquesta característica. on abans hi havia sobreposició d’elements fixes (murs, fanals, escales, bancs, arbusts...) ara hi ha buit, geometria, fluxes de gent.

simplicitat formal. responent als fluxes que convergeixen a l’espai (nou accés al mercat, centre cívic, creuament d’eixos viaris, noves sortides del metro) la intervenció es redueix a un pla únic inclinat, definit pels seus límits triangulars. espai isòtrop on no es prioritzen recorreguts, on es facilita el lliure flux de gent.

identitat. a partir dels límits de l’espai es defineix una composició abstracta i isòtropa basada en la geometria. es sobreposat una composició cromàtica que confereix caràcter i singularitat. la plaça del mercat es destaca amb tons vermellosos degut al seu caràcter més representatiu lligat a l’equipament.

selecció biennal europea del paisatge 2010

+més
+dades