fletxa

fletxa

fletxa

premis bigmat '17/ internacional. seleccionat
vii premis enor
/ espanya i portugal. seleccionat
premis the plan 2017
/ internacional. seleccionat
iii mostra arquitectura catalana 2015-20/ barcelona. premiat

adreça/ barcelona

superfície/ 30 m2

promotor/ privat

projecte/ 2015-2016
obra/ 2016

arquitectes/ vora (pere buil, toni riba)
col•laboradors/ bruna linhares, josep esteve, charles dujardin, anna pontais

constructor/ fusteria puigdellívol sl, fórneas-guida sl

fotografies/ adrià goula

el pavelló es col•loca transversalment a la terrassa, de proporcions allargades, i la segmenta, tot generant una seqüència d’espais interiors i exteriors que redefineix la manera de viure. l’alineació de les obertures genera una relació visual directe entre espais.
la terrassa enclosa entre l’apartament i el pavelló funciona com un pati interior. un espai controlat, privat, íntim.
la forma i la materialitat venen determinades per la condició de construcció efímera i removible i per les limitacions de transport i muntatge. la construcció és en fusta, un sistema de pòrtics i panells, tot formant un volum autònom i sobreposat.
la relació compositiva manté la coherència entre estructura i tancament. a l’interior, la franja baixa té un acabat continu, funcional i domèstic. per sobre d’aquesta, el protagonisme de la fusta, l’estructura aparent com a essència del pavelló.

selecció premis bigmat '17
selecció vii premis enor
selecció premis the plan 2017
premiada iii mostra arquitectura catalana (barcelona) 2015-20


es tracta de la construcció d’un pavelló en una terrassa per a complementar els usos d’un petit apartament. una segona sala i una habitació-estudi.

 

 

+més
+dades