fletxa

adreça/ parc de la alamedilla, salamanca
superfície construïda/ 16.700 m2

concurs/ 2006

arquitectes/ vora (pere buil i toni riba) + graeme mcquaker
col•laboradors/ beatriz borque, arnau boronat, sónia gaspar, aina traverso
consultor estructura/ manuel arquijo asociados
promotor/ ajuntament de salamanca

imatges/ arnau boronat

l'edifici s'implanta en una franja urbana situada al darrere del parc de l'alamedilla, entre aquest i la via del tren. es tracta d'una pastilla dotacional, composta per dos equipaments educatius, una piscina municipal i un parc infantil.

la proposta proposa un buit a l'espai urbà, un espai amb caràcter de plaça que pugui completar l'ús del parc amb activitats més lúdiques i socials. es proposa un espai públic obert i diàfan, d'alguna dimensio, que s'obri a l'accés al pavellò i a la piscina.

la relació física amb el parc es produiria atravessant el carrer alamedilla. aquest es reformaria per donar-li un caràcter més peatonal, que funcioni com a eix de relaciò entre ambdós bandes i d'aquesta manera s'integri el parc amb la plaça en un conjunt d'espai públic més complert.

idees de projecte:

-crear un objecte capaç de generar riquesa urbana per la seva situació i significat. s'ha de donar prioritat a l'aspecte simbòlic i autoreferencial de l‘edifici més enllà de la tipologia associada a un pavelló d'esports.

-generar un espai públic per a la ciutat per a múltiples usos. un equipament amb la identitat, la capacitat de congregaciò i la situació del pavelló d'esports ha de ser a la vegada un lloc de trobada. és important alliberar espai per a revaloritzar el lloc com a punt de nova centralitat dins de la cuitat, un espai flexible per a usos i significacions diverses, un lloc comú per als ciutadans.

- la proposta ha d'ajudar a donar una lectura més compacta del conjunt urbà i aconseguir una cohesió entre els edificis del voltant, que actualemnt estan deslligats entre si i creen una façana indefinida i alguns espais residuals.

-l'àrea prevista a les bases del concurs per a l'emplaçament del pavelló és molt ajustada. la proposta ha d'aconseguir un pavelló que tingui un funcionament optimitzat pel que fa al tema d'accessos, posició de l’espectador respecte al joc, recorreguts interns racionals i dimensions generoses de sortida i passos per un aforament de 4.500 espectadors asseguts. tot això sense entorpir o desvirtuar el caràcter del parc de l'alamedilla. per això situem el pavelló sota terra, ocupant una superfície major però generant una gran plaça sobre seu.