fletxa fotografia xavier basiana, 1997

fotografia xavier basiana, 1997

fletxa

fletxa

fletxa estat previ. planta baixa

estat previ. planta baixa

projecte. planta baixa

projecte. planta baixa

estat previ. planta tipus

estat previ. planta tipus

projecte. planta tipus

projecte. planta tipus

secció transversal

secció transversal

adreça/ carrer hondures 28-30. barcelona
superfície construïda/ 395 m2 (1.360 m2)
projecte/ 2016-2018
obra/ 2018-2019

arquitectes/ vora (pere buil, toni riba) + el globus vermell
col·laboradors/ zoí casimiro, quim olea
projecte instal·lacions/ arcbcn enginyers consultors
amidaments i pressupostos/ gerard codina
aparellador obra/ gerard codina
constructor/ husofi
promotor/ fundació sagrera
fotografies/ adrià goula

la nau ivanow és un centre artístic (fàbrica de creació) que enfoca la seva activitat principalment en el teatre. es tracta d’un edifici industrial al barri de la sagrera, prop de les vies del tren, un entorn industrial que amb els anys ha anat deixant de ser-ho.
l’edifici es va construir l’any 1967, per a una fàbrica de pintures. des del 1997 funciona com a centre artístic i dinamitzador del barri, primer amb la iniciativa del xavier basiana i des del 2010 dins del programa de fàbriques de creació de l’icub.

la reforma té com a objectiu l’adequació normativa de l’edifici amb la vista posada, alhora, en un projecte més ambiciós de reforma més intensa i ampliació mitjançant remunta en el futur.
arrel de les modificacions necessàries per a l’adequació normativa, principalment de compliment d’evacuació al foc i d’instal•lacions, les petites transformacions necessàries s’han fet de manera que alhora es millora el funcionament de l’edifici.

la transformació constructiva i espaial es concentra al voltant del nucli de comunicacions vertical i en els espais tècnics del teatre de la planta baixa.
així, es sectoritzen els accessos al nucli de comunicacions verticals, i per tant, als espais de creació i assaig de les plantes superiors. respecte a la sala de teatre, es guanya un espai generós per a camerino i un espai de control de so i llums lligat al teatre. l’escala és més ampla i s’inverteix per a obrir-se millor a l’accés de l’edifici, i a les plantes altes es reorganitzen els espais de lavabos al voltant de l’escala i del muntacàrregues preexistent.

la construcció mira d’expressar-se a nivell material, distingint-se de les superfícies enguixades existents, i vinculant-se alhora als testers exteriors de l’edifici, ens seus punts singulars, que són d’obra vista. portem una mica d’aquesta expressió exterior al cor de l’edifici. la construcció és molt bàsica, nua. les instal•lacions, vistes. les carpinteries, de col•locació directa, sense tapajunts. els murs preexistents que han quedat abraçats per la transformació, s’han també despullat de revestiments per tal d’expressar, mitjançant rastres i traces sota una capa unificadora de pintura blanca, la memòria de l’escala original i les portes que hi obrien.

reforma parcial de la nau ivanow, edifici industrial dels anys 60, que actualment és un centre artístic.

 

 

+més
+dades