fletxa

fletxa emplaçament

emplaçament

planta baixa

planta baixa

premis eivissa i formentera 2008-11. menció i premi habitatge col·lectiu

san marco awards 2013. color a l’arquitectura. menció d’honor


adreça/ Carrer des Jondal 7-13. Eivissa
superfície construïda/ 3.170 m2

projecte/ 2008-2009
obra/ 2010-2011

arquitectes/ vora (Pere Buil i Toni Riba)
col•laboradors/ Eva Cotman, Ondrej Fabian, Rui Santos
projecte estructura/ Bernuz-Fernàndez Arquitectes
projecte instal•lacions/ Quadrifoli gestió integral de projectes
amidaments i pressupostos/ SCO (Guillem Llorens)

arquitectes obra/ vora + Victor Beltran
aparellador obra/ Vicent Serra
enginyeria obra/ ITEC ingenieros (Tobías Riera)
constructor/ Ferrovial
promotor/ IMVISA (Iniciatives Municipals de Vila s.a.)

intervenció artística/ Anke Blaue

fotografies/ Adrià Goula

el conjunt es fragmenta formalitzant-se com una agregació de cossos independents, ordenant la parcel·la en tres franges. el bloc principal d’habitatges protagonitza el conjunt, amb una volumetria contundent, prismàtica i regular, que queda abraçat per una tanca que delimita la superfície del solar i conté els cossos de serveis. d’aquests, s’aixeca únicament un cos prismàtic amb les escales d’accés i l’ascensor, que connecten tangencialment amb les passeres d’accés als habitatges.

els habitatges estan flanquejats per dues galeries contínues amples, obertes i cobertes. per un cantó la passera d’accés als habitatges i per l’altre una terrassa correguda orientada a sud. els habitatges són tots passants i permeables de façana a façana, per obtenir una bona ventilació i il·luminació, i a la vegada estan ben protegits de l’assolellament pel filtre d’ombra que crea la galeria de terrasses del cantó sud.

a les dues façanes de les galeries es concentra la intervenció pictòrica de l’artista anke blaue, un joc subtil de franges verticals de colors sobre un fons gris fosc. es combina la paleta de colors (modificada i intensificada) de l’arquitectura modesta de les construccions eivissenques dels anys 70, tons ocres i terrosos que tradicionalment dissimulen les restes de la pluja de fang.

premis eivissa i formentera 2008-11. 
san marco awards 2013.

 

l’edifici conté 30 habitatges hpo. es col·loca en el solar de forma lineal i adaptant-se a la pendent del terreny i a la volumetria límit definida per la normativa urbanística.

 

+més
+dades