fletxa

fletxa

superfície/ 225 m2
pressupost/ 250 euros

projecte/ març 2011
muntatge/ 19 i 20 d’abril 2011
desmuntatge/ 4 de maig 2011

disseny/ anna & eugeni bach + vora (pere buil i toni riba)
muntatge i desmuntatge/ guillen augé, anna bach, eugeni bach, pere buil, albert carcereny, adelina casanovas, maria charneco, oriol cusidó, alfredo lérida, toni riba, xavier ros, sergi ventosa, anna vergés, joan vitòria.
mòduls de suport/ departament de cultura del coac
teixit/ teixits guasch

fotografies/ adrià goula

exposició “aproximacions” – jove arquitectura a catalunya – al col•legi oficial d’arquitectes de catalunya

premisses:

1.- l’exposició consta de 16 panells din a2 i un vídeo d’entrevistes dels equips seleccionats.
2.- l’espai a utilitzar es la sala principal d’exposicions del coac a barcelona
3.- els elements a utilitzar han de ser els actualment disponibles a la sala (16 suports expositius de fusta plafonada amb policarbonat). han d’utilitzar-se tots els elements, ja que no hi ha espai d’emmagatzement.
4.- el pressupost de muntatge no ha de superar els 300 €

objectius:

1.- ¿com exposar un material tan reduït en un espai tan gran?
2.- ¿com utilitzar els elements existents i ajustar-los a la dimensió de l’exposició?
3.- ¿com fer-ho amb un pressupost tan reduït?

com si es tractés d’un joc de nines russes, construïm dues caixes, dos recintes tancats, misteriosos, utilitzant com a estructura i tancament els elements expositius existents. aquestes caixes permeten controlar l’espai i adaptar-lo a la dimensió de l’exposició, al mateix temps que es genera l’ambient i la il•luminació adequats a cada cas: el recinte on s’exposen els panells es recobreix amb tela blanca, difuminant la il•luminació tant natural com artificial existent a la sala; i el recinte on s’exposa el vídeo es recobreix amb tela negra, generant la penombra necessària per a la reproducció en un monitor de tv.

d’aquesta manera, acotem l’espai expositiu a l’interior de les caixes, generant un espai lliure entorn seu, ideal per al cicle de conferències i les jornades d’inauguració i clausura de l’exposició.
la caixa blanca, mostra la seva cara a l’espai lliure generat, permetent la projecció de les conferències, i incloent les escales existents com a pati de butaques per al públic.

l’exposició va tenir lloc a barcelona del 21 d’abril al 3 de maig de 2011, i es va realitzar amb un pressupost de 250€: el preu de la tela blanca i negra; la resta dels elements de l’exposició eren tots prèviament existents a la sala.

disseny exposició “aproximacions”
COAC barcelona, 21/4 - 3/5 2011

+més
+dades