fletxa

fletxa

fletxa

adreça/ carrer déu i mata 57. barcelona
superfície construïda/ 960 m2

projecte/ 2017
obra/ 2017-2018

arquitectes projecte/ vora (pere buil, toni riba)
col·laboradors/ zoí casimiro, andrea salvador, maite gabilondo
projecte instal·lacions/ k2 consulting
amidaments i pressupostos/ gerard codina

arquitectes obra/ vora (pere buil)
aparellador obra/ gerard codina

constructor/ faus
promotor/ consorci d’educació de barcelona

fotografies/ adrià goula

l’edifici havia sigut reformat per a biblioteca municipal fa més de 20 anys. les façanes estaven rehabilitades i l’estructura interior s’havia reconstruït llavors, en espais diàfans sense pràcticament divisòries.

l’adequació de l’edifici és per a una temporalitat de 3 anys mentre es construeix una nova escola en un solar proper. per a alumnes de 3, 4 i 5 anys. quan passin aquests tres anys, l’escola temporal es desmuntarà.
es tracta d’una prova pilot alternativa als barracons (mòduls prefabricats), habitual en situacions similars. amb l’objectiu d’aprofitar edificis en desús, obtenir estalvi econòmic i alhora major caràcter i identitat pròpia per a cada escola.

s’ocupa l’espai amb divisòries de fusta, amb un disseny modular a partir de llistons de fusta de pi de 2cm de gruix per a poder fabricar-se a taller i muntar ràpidament (l’obra s’ha fet en molt poc temps).
a la planta baixa, els espais de recepció i administració, el menjador i una sala polivalent. l’escenari d’aquesta, al centre, articula els espais al seu voltant.
a les plantes pis, dues aules als extrems i un espai lliure entremig, per a usos indeterminats que promogui l’aplicació de noves pedagogies i educació compartida entre aules.

l’ocupació temporal de l’escola requeria també un pati, que s’ha obtingut ocupant la vorera de davant de l’edifici. s’ha col•locat una tanca amb malla d’acer galvanitzat, el més transparent possible, fixada a bancs d’obra que funcionen a mode de fonament, alhora que activen usos, tant al pati com al carrer. s’han excavat també algunes porcions de vorera, generant espais amb paviments permeables que esperem que s’acabin quedant un cop es desmunti la tanca.

 

adequació temporal de la masia de can rosés, a les corts, per a escola. es tracta d’una prova pilot alternativa als barracons (mòduls prefabricats), habitual en situacions similars.

 

 

+més
+dades