fletxa

fletxa planta de situació amb subreposició històrica

planta de situació amb subreposició històrica

planta

planta

secció transversal pel mercat

secció transversal pel mercat

fletxa

biennal d'arquitectura de venècia/ pavelló espanya
premi 2A asia & europa 2018/ continental architectural awards. categoria espai públic i paisatge
premi archmarathon 2014/ categoria disseny urbà
premi ciutat de barcelona 2013/ arquitectura i urbanisme
premis ajac 2012 joves arquitectes de catalunya/ premi categoria projectes no construïts. espai públic
premi the plan 2016/ finalista categoria disseny urbà
premi europeu intervenció patrimoni arquitectònic 2015/ finalista
premis bigmat 2017/ internacional, seleccionat
2a mostra d'arquitectura catalana, barcelona 2016/ seleccionat
xiii beau biennal espanyola d'arquitectura i urbanisme/ seleccionat
premis fad 2014/ península ibèrica. projecte seleccionat
VI premis enor 2014/ península ibèrica. projecte seleccionat
biennal europea del paisatge 2014/ projecte seleccionat

adreça/ entorns de l’antic mercat del born. barcelona
superfície/ 14.000 m2

projecte/ 2009-12
obra/ 2012 - 2013

arquitectura/ vora (pere buil, toni riba).
enginyeria/ pcg
equip arquitectura/ adrià guardiet, miquel camps, jordi riba, eva cotman, ondrej fabian
amidaments i pressupostos/ pcg
consultoria il•luminació/ anoche
consultoria arbrat/ josep selga
consultoria arqueologia/ isidre pastor

enginyeria i coordinació obra/ pcg (federico giacomelli)
construction manager/ marçal roig
constructor/ copisa
promotor/ bimsa (barcelona d’infraestructures municipals)

fotografies/ adrià goula

la urbanització dels carrers del voltant del mercat del born forma part d’una estratègia de regeneració de la ribera, durant molts anys estancada per la manca d’ús continuat del mercat. el born és clau per a millorar la connexió ciutat vella – parc de la ciutadella, ara pràcticament inexistent.
el projecte ha de donar resposta a les necessitats i potencialitats que l’activació del nou edifici del mercat del born generarà en l’espai públic.

l’obertura del mercat del born posa a la vista una fase important en la història de la ciutat. descobreix un tros de ciutat medieval enderrocada el 1714 sota seu que pot ajudar a interpretar com era la vida a la ciutat en aquell moment. a l’interior es troben, doncs, la ciutat medieval en el jaciment i la ciutat del s. xix en l’estructura de l’edifici. el nou equipament que hostatjarà l’edifici estarà dedicat a la interpretació d’aquest jaciment.

amb la informació recollida en diversos aixecaments i cartografia antiga s’ha fet un treball de conceptualització i abstracció amb l’objectiu d’implementar part d’aquesta informació al pla del paviment de manera sintetitzada, no científica. el resultat final permet dos nivells de lectura; per una banda la definició del traçat dels carrers antics i per altra banda una reproducció abstractitzada dels elements construïts que defineixen la ciutat medieval traduïda en una composició pautada en el paviment, com una textura suggerent, no explícita.

el fet de marcar els rastres de les runes en el paviment que envolta el mercat permet llegir el traçat de la ciutat del xvii enderrocada. així, aquest entorn es configura en l’avantsala del que trobarem a dins de l’edifici, i alhora singularitza aquest espai públic. aquesta estratègia de pavimentació omple tot l’àmbit de projecte, però es podria fer extensiva a tot l’àmbit de la ciutat enderrocada.

per altra banda la materialitat del paviment defineix l’època històrica de la ciutat del s. xix amb el paviment de granit. és també una estratègia de reciclatge i manteniment de la memòria recent del lloc. es reutilitzen les llambordes actualment existents en la calçada dels carrers. connexió entre allò nou i allò existent, mantenir part de l’imaginari col•lectiu, llamborda de granit reciclada en el mateix lloc on es troba.

biennal d'arquitectura de venècia 2016
premi 2A asia & europa 2018
premi archmarathon 2014
premi ciutat de barcelona 2013
premi ajac 2012, joves arquitectes de catalunya
finalista premi the plan 2016
finalista premi europeu intervenció patrimoni arquitectònic 2015
selecció premis bigmat 2017
selecció 2a mostra arquitectura catalana
selecció xiii beau
selecció premis fad 2014
selecció VI premis enor 2014
selecció biennal europea del paisatge 2014

 

la proposta forma part d’una estratègia de regeneració d’un sector de la ciutat que durant molts anys ha estat estancada per la manca d’ús continuat del mercat i la manca de permeabilitat de la ciutadella.

 

 


+més
+dades