fletxa

fletxa

fletxa

fletxa

adreça/ bellvitge, gornal (l’hospitalet de llobregat)
promotor/ amb (àrea metropolitana de barcelona) + ivm (institut pour la ville en mouvement)
concurs/ febrer 2015
1er premi

arquitectes/ vora (pere buil, toni riba) + estudi08014 (adrià guardiet / sandra torres)
col•laboradors/ barrington lambert, ben van dessel, benjamin malinge

la connectivitat transversal es recolza en dues estratègies principals, per una banda pacificar l’espai urbà i per l’altra reforçar l’activitat, que s’alimenten mútuament per tal de generar centralitat i connectivitat.

la proposta s'aborda des d'una actitud realista i contemporània: es planteja una transformació urbana radical tot i l'escassetat de recursos, que incorpora la temporalitat mitjançant un pla d’etapes que permet resoldre l’avui (real) per començar a construir un demà (ideal).

 

transversalitat

els principals espais públics de bellvitge (passeig de bellvitge) i el gornal (av. carmen amaya) tenen una marcada orientació n-s. és evident la necessitat de crear nous eixos transversals que enllacin entre sí aquestes dues rambles: una xarxa d’espais públics que connecti els dos barris.

la transversalitat, entesa aquí com a instrument de connexió, s'assolirà a partir de la millora dels espais públics mitjançant actuacions de pacificació, peatonalització i naturalització. també potenciant l’aparició d’activadors (equipaments, comerç en planta baixa...) que afavoreixin l’apropiació ciutadana i la progressiva dinamització d’aquests nous eixos cívics.

la principal actuació consisteix en la transformació dels ponts per tal que superin la seva condició d'espais de pas i esdevinguin, també, suports d'activitat. mitjançant la seva transformació i ampliació, els ponts esdevenen carrers en altura, veritables nodes d'activitat.

 

temporalitat

amb les primeres actuacions, la ciutat s’eixampla i integra els 'ponts-carrer' dins el sistema d’espais públics. comença la transformació.

en un futur sense vies, escenari llargament promès en que la cobertura defineix un gran espai públic lineal, proposem una nova transformació dels ponts, convertint-los en edificis, nous equipaments per a la ciutadania que acoten aquest gran espai públic lineal, generant una successió de salons urbans d’escala més humana. aquest conjunt defineix una centralitat metropolitana ajustada a la nova entitat urbana sorgida de la fusió de bellvitge i el gornal.

concurs passatges/ 1er premi

 

es planteja connectar els barris de bellvitge i el gornal, actualment separats per les vies de tren, amb el pont com element de referència de la transformació, infraestructura versàtil capaç d’acollir usos, convertit en carrer, reciclat en edifici.

 

+més
+dades