fletxa

fletxa

adreça/ carrer artesania 63. barcelona
superfície construïda (reforma)/ 2.995 m2
superfície construïda (obra nova)/ 2.310 m2

redacció de projecte/ 2004-2006
previsió inici de les obres/ 2009

arquitectes/ vora (pere buil i toni riba)
col•laboradors/ rubén heras, sónia bom, arnau boronat, feli lamenca, aina traverso, sónia gaspar, joan vitòria, lluís fabà, graeme mcquaker
projecte estructura/ bernuz-fernàndez
projecte instal•lacions/ grupo jg ingenieros consultores
amidaments i pressupostos/ guillem llorens gragera
promotor/ fitness nou barris s.l. / ajuntament de barcelona

imatges/ blackbox

l'ampliació del complex esportiu nou barris respon al requeriment d'ampliar l'actual centre, format per un sol edifici, que conté una piscina coberta i diverses sales d'activitats i fitness i que ha d'augmentar la seva oferta amb la construcció d'un pavelló poliesportiu. el projecte ve determinat pels següents criteris.

transformació + creixement
l'ampliació del complex per força necessita una revisió de la seva organització interna i de la seva relació externa amb la resta de l'illa. aquesta revisió passa per un anàlisi acurat del seu funcionament actual i de la seva lògica constructiva i projectual que ha de permetre establir una relació fluida entre l'existent i el nou sense perdre de vista el caràcter i l'autonomia de cada peça. la proposta, així doncs, planteja fer una intervenció mínima en l'edifici existent i construir un edifici nou volumètricament autònom. entre ambdós edificis es deixaria un buit en forma de plataforma que s'aixeca des del carrer, amb una direccionalitat marcada cap a les vistes sobre la ciutat. aquest espai està parcialment cobert per un cos lleuger i transparent, que funciona com a pavelló d’accés i zona pública, i que no toca cap dels dos volums.

implantació + ordenació
l'anàlisi de les característiques urbanes de l'illa, situada entre dos barris de característiques molt diferents com són canyelles i verdum, amb un extrem més consolidat però poc edificat i molt heterogeni i una superfície enorme i en pendent on no hi ha una previsió precisa d'ordenació, ha dut a una solució compacta i unitària que eviti la diversificació existent actualment, que doni una alineació de façana (i una major amplada de carrer) que reforci el caràcter del carrer antonio machado com a passeig de connexió entre els dos barris i que alliberi el màxim espai a la banda del barri de canyelles per tenir la major llibertat de moviments de cara a futures intervencions. per altra banda s'ha volgut reforçar el caràcter de mirador sobre la ciutat elevant lleugerament la cota d'accés i concentrant en l'espai entre els dos pavellons les activitats més públiques (vestíbul, bar, terrassa).

distribució del programa
el canvi d'orientació de l'accés i l'augment de programa han portat a una reordenació que s'ha basat en els següents criteris: claredat de la distribució des del punt de vista de l'usuari, optimització de les circulacions, sortida a espais exteriors com a extensió de les activitats, relació visual entre activitats, autonomització climàtica entre espais, il•luminació natural i coherència projectual.

claredat constructiva
l'ampliació del centre esportiu nou barris és un projecte constructivament complex. es tracta d'aconseguir en una mateixa intervenció rehabilitar l'edifici existent, transformar-lo i adaptar-lo als nous requeriments i fer-lo solidari a un nou element com és el pavelló de manera coherent i constructivament solvent. així, doncs, es donarà prioritat i atenció a l'anàlisi i les solucions constructives a adoptar. el projecte està plantejat de manera que es compleixin dos requeriments importants per al promotor: la necessitat de mantenir en funcionament l'espai de la piscina i els vestidors durant el període de les obres, i la possibilitat de fer la construcció per fases, deixant el pavelló per a una fase final.

ampliació del complex esportiu nou barris

+més
+dades